สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่


640511_05.jpg

        ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2564 


640511_03.jpg

     ณ ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี คณะผู้ปกครอง และคณะยาติ รวมทั้งเจ้า ได้ร่วมประกอบพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรวิสารัชย์ กะลัมภากร ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลี ส่วนผู้แทนนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทย คือ กัลยาณมิตรธนพร วิมลสุทธิกุล จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมด้วยสามเณร ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ


640511_04.jpg

       นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมบูชาข้าวพระ โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำบูชาและขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าวพระ โดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานคาวไว้อย่างปราณีต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยเจ้าภาพถวายภัตตาหารคือ กัลยาณมิตรสมศักดิ์ วิลาทอง ส่วนผู้แทนนำกล่าวภาษาบาลี คือ กัลยาณมิตรวิสารัชย์ กะลัมภากร ,ด้านกัลยาณมิตรสุเชษฐ์ วงษ์ดี เป็นผู้แทนนำกล่าวภาษาไทย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ทุกท่านก็ไม่ขาดในการสั่งสมบุญ สร้างบารมี ซึ่งพิธีกรรมงานบุญดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่าน