สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดบูชาข้าวพระ


640511_08.jpg

วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสออนไลน์


640511_07.jpg

         โดยพิธีภาคค่ำเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรมก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส โดยมีประธานนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายบริเวณศูนย์กลางพิธี ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า


640511_06.jpg

         จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรเพิ่มพูน กัลยาณมิตรพวงพิกุล จันทะวงศ์ ส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระ ประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช พร้อมกันนี้คณะประธานนำกล่าวก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนพฤษภาคม และรับชมประมวลภาพทบทวนบุญเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

           และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ คือ พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระ ว่า ในหนึ่งเดือนก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น จึงไม่อยากให้พลาดบุญสำคัญนี้ และได้ประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด พร้อมด้วยพิธีจุดโคมวิสาขประทีป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคมนี้ ซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ประจำปีอีกบุญหนึ่งที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาสั่งสมบุญดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน