สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคากานาว่า จัดบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายคากานาว่า จัดบูชาข้าวพระ


640511_11.jpg

วัดพระธรรมกายคากานาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย


640511_09.jpg

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ปฏิบัติธรรมและร่วมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เมื่อถึงเวลาสว่างผู้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรโคโตอิ ทากาชิ, กัลยาณมิตรงามตา คอนโด และกัลยาณมิตรลัดดา ยามากูชิ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องดับเพลิง ผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์ ,พิธีกล่าวคำถวายวิหารทาน ผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรภูเวียง คำมณีวงศ์ และกัลยาณมิตรกงแก้ว ยามาโมโต้ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย โดยเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายผ้าป่าคือ กัลยาณมิตรประนอม สุดะ กัลยาณมิตร sunita chakma (สุนิตา ชัคมา)และกัลยาณมิตรงามตา คอนโด ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันยังความปลื้มปีติให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมสั่งสมบุญที่วัดและร่วมพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ เป็นอย่างยิ่ง


640511_10.jpg