สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา


640511_15.jpg

ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระที่ผ่านมา

       คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชลบุรี ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระ ณ ธุดงคสถานชลบุรี โดยท่านประธานสงฆ์ ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรม โดยนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อย่างเบาสบาย พร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญ เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้ว ท่านประธานก็ได้นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพรสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริง 


640511_14.jpg

        นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันจุดประทีป ยังความสว่างไสวให้เกิดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก เมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้นเป็นสัญญาบ่งบอกว่า เป็นดั่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ส่องกลางดวงใจของทุกคนในค่ำคืนนี้ หลังจากจุดประทีปแล้วทุกท่านยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ ซึ่งนับเป็นภาพการทำความดีที่สวยงามและปลื้มปีติที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระที่ผ่านมา