สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  จัดบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  จัดบูชาข้าวพระ


640511_21.jpg

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชา


640511_19.jpg

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร พร้อมสาธุชนทางบ้านผ่านระบบ Zoom ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชม MV สหวาระวันเกิดเดือนพฤษภาคม และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง


640511_20.jpg

   จากนั้นเป็นพิธีถวายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ และพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกัลยาณมิตรนที กัลยาณมิตรอรุณวรรณ กัลยาณมิตรแดนธีระ  ตั้งพิสุทธิพงษา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระ และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมบูชาข้าวพระ พร้อมวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง  GBN