สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ


640511_24.jpg

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์


640511_25.jpg

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานกัลยาณมิตรจิราพร ประจบจันทร์ พร้อมครอบครัว ขึ้นกดปุ่มแท่นไฟส่องสว่างบูชาข้าวพระ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งนำสวดมนต์ทำวัตรเช้า ,สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะคณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่าง ๆ ดังนี้ กัลยาณมิตรปาริมา ธรรมปริพัตรา, กัลยาณมิตรศุภวิน สาทจีน, กัลยาณมิตรวาสนา ศรีสม เจ้าภาพบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, กัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี-กัลยาณมิตรวนิดา คลู้ทห์ ตัวแทนเจ้าภาพทอดผ้าป่าประจำเดือนพฤษภาคม,กัลยาณมิตรมลิวัลย์ แดงนิเวศน์ ตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรม, กัลยาณมิตร    จิตราภรณ์ ราชมา เป็นเจ้าภาพถวายยานพาหนะแก้ว , กัลยาณมิตรดาวัลย์ นุสายรัมย์ เป็นเจ้าภาพกองบุญปัญญาบารมี ,กัลยาณมิตรMarc Melis  และกัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี เป็นเจ้าภาพกองบุญภัตตาหาร และน้ำปานะเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำกองบุญ และปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์ 


640511_23.jpg

     สำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สาธุชนได้ร่วมบูชาข้าวพระผ่านทาง face book live และระบบ zoom พร้อมด้วยสาธุชนบางส่วนที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัด ซึ่งทุกท่านต่างส่งใจ ส่งบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคร้ายทั้งที่ประเทศไทยและทั่วโลก
 

640511_22.jpg