สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน ถวายข้าวสารแก่วัดบ้านขุนเพื่อสู้ภัยโควิด-19

เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน ถวายข้าวสารแก่วัดบ้านขุนเพื่อสู้ภัยโควิด-19


640511_29.jpg

 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน ถวายข้าวสารและปัจจัยให้แก่วัดบ้านขุน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสู้ภัยโควิด-19

       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  พระมหาวิษณุ  จารุธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมวัดเจ็ดลิน ได้ถวายข้าวสารจำนวน 400 ถุง และปัจจัยให้แก่วัดบ้านขุน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระภิกษุ สามเณรวัดบ้านขุนทุกรูป โดยมีพระครูสังวรสิทธิโชติ เจ้าคณะอำเภอฮอด เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน ได้เดินทางไปรับถวายจากที่วัดเจ็ดลินด้วยตัวท่านเอง


640511_28.jpg

          ในการนี้พระมหาวิษณุ  จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน ได้เล่าว่า ในทุกๆปีจะมีชาวบ้านนำทรายมาทำบุญที่วัด โดยการก่อเจดีย์ทรายในช่วงสงกรานต์  ปีนี้ท่านได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการถวายข้าวสารแทน ซึ่งข้าวสารที่ได้รับถวายจากญาติโยมในปีนี้ ได้นำไปถวาย 2 วัด คือ  วัดพระพุทธบาทตากผ้า และวัดบ้านขุน