สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


640511_32.jpg

ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2564


640511_31.jpg

        ณ ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยภายในงานนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองและขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกิน เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พร้อมทั้งรับมอบผ้าไตรและบาตรจากผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเป็นเครื่องอัฐบริขารระหว่างอบรมในโครงการ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปีติให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเอกพล ณ สุรินทร์ และกัลยาณมิตรหนูแดง ตุ้มทอง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบรรพชา โดยนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ เปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสรณคมน์ เป็นสามเณรผู้สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ 
สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรม นอกจากนี้ยังได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมมาฝึกฝน อบรมตนเองผ่านการบวชสามเณรศึกษาพระพุทธศาสนา ตามหลักไตรสิกขา ให้มีความรักความศรัทธาในพระรัตนตรัย ได้ศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรม เช่น สัมมาทิฐิ กฎแห่งกรรม พระคุณบิดามารดา การฝึกสมาธิ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย อีกทั้งได้รับการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ

 

640511_30.jpg