สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี


640513_02.jpg

วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 

    โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิ จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5  และกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรแถว สอประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสมพร– กัลยาณมิตรนิลวรรณ ปาระเคน เป็นประธานนำกล่าวถวาย พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานนำกล่าวคำถวาย ก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านคณะสงฆ์ 


640513_01.jpg

     และในโอกาสนี้พระประเวศน์ วราสโย เจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโก ท่านประธานสงฆ์   ได้เมตตาให้ธรรมะ ว่า วันนี้เป็นวันสำคัญคือ วันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพวกเราจะได้มาระลึกถึงบุคคลที่สำคัญมากต่อชีวิตของเราคือมารดาผู้มีพระคุณ ที่นอกจากท่านจะเป็นผู้ให้กำเนิด เป็นต้นแบบทางกายคือ เราโชคดีได้กายมนุษย์แล้ว หากพ่อแม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว ท่านจะเป็นผู้ชี้นำลูกให้ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง แม้บางครั้งลูกจะไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ที่สุดแล้วในใจลึกๆลูกรู้ว่าผู้ที่รัก และหวังดีต่อลูกที่สุดคือพ่อแม่นั้นเอง เช่นกรณีของนายสิงคารกะในพุทธกาลที่ยังมีบุญ เมื่อประสบปัญหาในชีวิตก็คิดถึงคำสอนของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วได้ว่า ให้กราบไหว้ทิศทั้ง 6 ก็เลยทำตามคำสอน ก็มีบุญพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ชี้แนะการปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงได้พบหนทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต