สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดบูชาข้าวพระ 


640513_04.jpg

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 


640513_05.jpg

         ภายในงานคณะสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, และบทรัตนสูตร ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา  จากนั้นเป็นพิธีปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรจันทร์เพ็ง  กวงวัน   และกัลยาณมิตรอรินรัชนี  ใจปิ่น เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ โดยกัลยาณมิตรกนกลักษณ์  ทองกัลยา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้มอบผ้าไตรกฐิน พร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญ และนำอธิษฐานจิตผ้าไตรกฐินด้วยค่ะ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้
 

640513_03.jpg