สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์


640513_08.jpg

วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา 


640513_07.jpg

        โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ เมื่อถึงเวลาสว่าง ทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรสุกัญญา พร้อมลาภ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนประธานนำกล่าวคำถวาย ก็ได้น้อมถวายไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


640513_06.jpg

    ส่วนพิธีกรรมภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรโทนี่ กัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี จากนั้นตัวแทนประธานนำกล่าวและสาธุชนก็ได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา,ก่อนที่จะได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะบริเวณใกล้วัดเพื่อทำการปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกัน