สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์


640513_13.jpg

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์


640513_15.jpg

              ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทรัตนสูตร และบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยมีประธานบุญพิธี คือ ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์,กัลยาณมิตรสุภาวดี กัลยาณมิตรทอม เดวิส,กัลยาณมิตร Richard Kaiser (ริชาร์ด ไกรเซอร์) กัลยาณมิตร Vilai Ponten(วิไล พลเทน) กัลยาณมิตรสุเทพ  กัลยาณมิตรนงนุช กอศักดิ์,กัลยาณมิตรภัทธ์ธิตา  วิโชคธนาสิทธิ์ ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวาย คือครอบครัวอภัยราช – ครอบครัวกิจนิกร,กัลยาณมิตรสุภาวดี – กัลยาณมิตรทอม เดวิส,กัลยาณมิตรนวยนารถ - กัลยาณมิตรนงนุช ปริญโญทาร พร้อมกันนี้ตัวแทนประธานและสาธุชน ก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 


640513_14.jpg

       ส่วนภาคบ่ายพระก่อเกียรติ มหาวํโส  ได้แสดงธรรมเทศนาออนไลน์ ผ่านระบบ zoom เรื่องอานิสงส์ของการรักษาศีล ให้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเติลได้รับฟังและนำไปปรับใช้ในการสร้างบารมี  
 

640513_12.jpg