สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้างหอฉันคุณยาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 
 
     
 

          เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายชิคาโกได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีทอดผ้าป่าสร้างหอฉันคุณยาย ภาคเช้าปฏิบัติธรรม ตักบาตร และถวายภัตตาหาร ภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าสร้างหอฉันคุณยาย พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์

            

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล