สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กรมการศาสนาจัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯ

กรมการศาสนาจัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯ
พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย 26 รูป เข้ารับทุน 


641003_32.jpg

          วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ตามที่กรมการศาสนา ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และจัดถวายทุนการศึกษาให้แด่พระภิกษุและสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวง ประโยค 3 - 8 พุทธศักราช 2564 ส่วนภูมิภาค จ.ปทุมธานี การนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการมอบถวายทุนแด่พระภิกษุและสามเณรวัดพระธรรมกาย จำนวน 26 รูป ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ.ปทุมธานี 


641003_31.jpg

       “สำหรับพระภิกษุและสามเณรทุกรูปที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผลการสอบที่มีคะแนนในระดับดีมากของทุกชั้นประโยค โดยได้รับทุนรูปละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติแผนกบาลี และเป็นกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาขั้นต่อไปด้วย” พระมหานพพร กล่าว


641003_30.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล