สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 จังหวัด รวม 10,800 ชุด

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 12 จังหวัด รวม 10,800 ชุด


641014_08.jpg

        วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท นำคณะสงฆ์ กัลยาณมิตรจังหวัดชัยนาท และผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่1 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย หลังเหตุการณ์ น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 
641014_07.jpg

       ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 7 ต.ค. 2564 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ลพบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตาก สิงห์บุรี ชัยนาท และสระบุรี รวม 10,800 ชุด


641014_06.jpg

641014_05.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล