ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ online วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2565

พิธีบูชาข้าวพระ online
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีบูชาข้าวพระ online วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้ มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกัน"


กำหนดการ

09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล / ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
12.30 น. รายการสู้ต่อไป ON ZOOM
13.30 น. สัมมนาพิเศษ
14.30 น. ปฏิบัติธรรม
15.00 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.30 น. เสร็จพิธี

 

ร่วมกิจกรรมได้ที่
www.zoom072.com
www.gbnus.com
02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล