ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก 2566

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2566

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่
วันคุ้มครองโลก ประจำปี พุทธศักราช 2566

อบรมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต "บวช" อุทิศแทนคุณ
สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822

 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก อบรมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2566 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย
 

กำหนดการ

     - พิธีตัดปอยผม : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566

     - พิธีขอขมา มอบบาตร ผ้าไตร บรรพชา อุปสมบท : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566

     - วันคุ้มครองโลก : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566

     -  จบโครงการ : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนเข้าโครงการ

     2. เป็นชายแท้ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ 20-50 ปี 

     3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

     4. ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

     5. เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

     6. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

     7. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

     8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว
         เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด *ต้องผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

     9. แพ้อาหารหรือยาชนิดใดให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

     10. ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

     11. มีคุณสมบัติการบวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

หลักฐานการสมัคร

    1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

    4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

    5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

สอบถามโทร.

089-754-8925
086-755-0822
หรือ https://lin.ee/qxqaUV7

 

ทุกความประทับใจในโครงการวันคุ้มครองโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล