ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2566

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2566

กำหนดการวันคุ้มครองโลก
พิธีตักบาตรฉลองสามเณร, พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

วันคุ้มครองโลก พิธีตักบาตรฉลองสามเณร, พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

พิธีภาคเช้า ตักบาตรฉลองสามเณร ณ ลานธรรมหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

06.20 น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญพร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
06.40 น. ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
07.15 น. คณะสงฆ์และสามเณรแปรแถวบิณฑบาต
08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ณ สภาธรรมกายสากล

09.30 น. ปฏิบัติธรรม / นั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าเพื่อประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย


พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ณ สภาธรรมกายสากล

12.15 น. รับชมรายการสู้ต่อไป
13.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโวถึงศูนย์กลางพิธี / บูชาพระรัตนตรัย / ปฏิบัติธรรม
14.00 น. หลวงพ่อทัตตชีโว อ่านโอวาท / เปิด MV
15.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

พิธีภาคค่ำ พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

17.30 น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี
18.00 น. หลวงพ่อทัตตชีโว นำปฏิบัติธรรม
18.30 น. พิธีกดปุ่มเพื่ออัญเชิญสิริปทุมทิพย์ ประดิษฐานบนยอดเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
19.00 น. พิธีเปิดไฟส่องสว่างองค์พระและน้ำพุรอบเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
               หลวงพ่อทัตตชีโวนำกล่าวคำจุดโคมประทีป
               หลวงพ่อทัตตชีโวนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา
20.00 น. เสร็จพิธีภาคค่ำ

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักร ณ มหารัตนวิหารคด

21.00 น. ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 5,297,797,979 จบ พระภาวนาธรรมวิเทศ อ่านโอวาท / ย่ำระฆัง ให้พร
22.00 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามโทร. 02-831-1000 รับชมออนไลน์ www.zoom072.com

วันคุ้มครองโลก พิธีตักบาตรฉลองสามเณร, พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

วันคุ้มครองโลก พิธีตักบาตรฉลองสามเณร, พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

วันคุ้มครองโลก พิธีตักบาตรฉลองสามเณร, พิธีประดิษฐานสิริปทุมทิพย์ ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

660417_09.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล