ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ยารักษาโรค แด่พระภิกษุ-สามเณร 5,000 กว่ารูป

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2566

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ยารักษาโรค
แด่พระภิกษุ-สามเณร 5,000 กว่ารูป

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ยารักษาโรค แด่พระภิกษุ-สามเณร 5,000 กว่ารูป

ชื่อบัญชี : วัดพระธรรมกาย
เลขบัญชี : 152-1-20208-7
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท

สอบถามโทร 02-831-1000 หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล