ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

University of Cambridge ร่วมกับ DIRI จัดประชุม "ภาพทัศน์ในสมาธิ ของสายธรรมปฏิบัติต่างๆ ในพระพุทธศาสนา"

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) และองค์กรภาคี
จัดประชุมวิชาการด้าน "ภาพทัศน์ในสมาธิ ของสายธรรมปฏิบัติต่างๆ ในพระพุทธศาสนา"
ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ

University of Cambridge ร่วมกับ DIRI จัดประชุม "ภาพทัศน์ในสมาธิ ของสายธรรมปฏิบัติต่างๆ ในพระพุทธศาสนา"

        พระมหาสุธรรม สุรตโน  ป.ธ.9 ,ดร. ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ มูลนิธิกลอริซัน (Glorisun Global Buddhist Network) สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ดีรี (Dhammachai International Research Institute; DIRI)  และ มูลนิธิหกสิบปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย (60th Dhammachai Education Foundation of New zealand and Australia) จัดประชุมวิชาการด้าน "ภาพทัศน์ในสมาธิ ของสายธรรมปฏิบัติต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา" (Cambridge Workshop on Meditative Visual Experiences in Buddhist Traditions) ทั้งเถรวาท สรรวาสติวาท มหายาน และวัชรยาน พร้อมช่วงพิเศษ สมาธิในคัมภีร์ Yogalehrbuch จากเอเชียกลางด้วย ซึ่งในงานจะมีนักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านสมาธิ จากหลากหลายสถาบัน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่น่าสนใจ เกี่ยวกับภาพทัศน์ในสมาธิ รวมถึงการ ตั้งนิมิต/นึกนิมิต ในสมาธิแบบต่างๆ

              โดยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ.9 นักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยด้วย

              ท่านที่สนใจ รับฟังการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบ ZOOM กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566

 


2023 Cambridge Workshop on Meditative Visual Experiences in Buddhist Traditions

           The Faculty of Asian and Middle Eastern Studies (FAMES) and Faculty of Divinity at Cambridge University invite all interested parties to a workshop on Meditative Visual Experiences in Buddhist Traditions, hosted at the Faculty of Divinity on April 28th and 29th, 2023.

          The workshop aims to bring together scholars and experts worldwide to share their research on meditative visual experiences in various Buddhist traditions, including Theravāda, Sarvāstivāda, Mahāyāna, and Vajrayāna perspectives, with a special session on the Yogalehrbuch, a meditation manual from Central Asia.

Online: ZOOM
      Registration for virtual attendees is open until Thursday, April 27th.

Workshop Committees
      Prof Imre Galambos, FAMES, Project Leader & Committee
      Dr Christopher V Jones, Divinity, Committee
      Phra Kiattisak Ponampon, FAMES, Committee

University of Cambridge ร่วมกับ DIRI จัดประชุม "ภาพทัศน์ในสมาธิ ของสายธรรมปฏิบัติต่างๆ ในพระพุทธศาสนา"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล