ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด 

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2566

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย 
เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด 
ขนาดหน้าตัก 1.8 เมตรหล่อด้วยโลหะซิลิคอนบรอนซ์ ซึ่งจะมีน้ำหนัก  

ประมาณ 1 ต้น (1,000 กก.) 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงอาสาฬหบูชา (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 )

 

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

บุญหล่อพระประธาน 2 องค์ (ประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และ มหารัตนวิหารคด) 

สามารถทำบุญออนไลน์หรือทำที่ห้องรับบริจาคนับตั้งแต่บัดนี้ 
 ชื่อบุญ = หล่อพระประธาน 
รายละเอียด : ถามผู้ประสานงาน 

ร่วมบุญผ่าน ธ.กรุงไทย 
บัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7 
หรือทำบุญออนไลน์  https://donate.dkcmain.org 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือโทร 02-831-1000

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

ขอเชิญร่วมบุญ หล่อพระธรรมกาย เพื่อประดิษฐานที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 และที่วิหารคด , หล่อพระ, สร้างพระ, หล่อพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล