ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2566

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
       06.20 น. พิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
       09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
       10.55 น. พิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระประธาน

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
       11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
       13.30 น. สัมมนาพิเศษ โดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข
       14.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี / ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
       15.00 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท รับปัจจัย / กล่าวให้โอวาท
       16.00 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-831-1000


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล