ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

งานบุญวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2566

งานบุญวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

งานบุญวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ

09.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายพระประธาน / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

13.30 น. พระธรรมเทศนา โดย พระจุมพล ปุญฺญพโล "คุณของพระรัตนตรัย 2"
14.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
15.00 น. พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชชาโภ ประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาท / เปิด MV
16.00 น. เสร็จพิธี
17.30 น. บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

ร่วมกิจกรรม Online
YouTube live : DMCtv
Facebook live : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล