ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ " พิธีหล่อพระประธาน" วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2566

กำหนดการ " พิธีหล่อพระประธาน" เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

กำหนดการ " พิธีหล่อพระประธาน" เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


พิธีภาคสาย
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม
     10.55 น. พิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระประธาน, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย
     13.30 น. ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
     14.00 น. พิธีหย่อนสุวรรณนิธิ / พิธีหล่อพระประธาน
     15.00 น. ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
     15.15 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

 

สอบถาม 02-831-1000 YouTube live: DMCtv
Facebook live : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล