ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2566

วันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

*************

660731_02.jpg

กำหนดการ

ภาคสาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 
     09.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
     10.15 น. บฏิบัติธรรม
     10.30 น. พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟ / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2
     13.30 น. ปฏิบัติธรรม
     14.05 น. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระเกตุองค์พระประธาน
     14.45 น. ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
     15.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคเย็น ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น 1
     16.30 น. พิธีอัญเชิญองค์พระประธานเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด ชั้น 1 
     17.00 น. ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิต
     18.00 น. เสร็จพิธี

ภาคค่ำ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
     18.30 น. พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 5,555,600,000 จบ 
     19.00 น. เสร็จพิธี

 

สอบถาม โทร. 02-831-1000

กำหนดการวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล