ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

6 บิ๊กบุญวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2566

กำหนดการวันสมาธิโลก
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 35,
พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ, 
พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ ปีที่ 23,
พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแนภาคใต้, 
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

6 บิ๊กบุญวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนด

พิธีภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
     13.30 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี
     13.45 น. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก
     15.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
     15.40 น. พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
                   - พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแนภาคใต้
     16.30 น. พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     16.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
     17.30 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือโทร. 02-831-1000
YouTube live : DMCtv
Facebook live : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล