ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 106 ปี

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2566

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2566
 

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 106 ปี


พิธีตัดปอยผม : อาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566
พิธีบรรพชา : เสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566
พิธีอุปสมบท : อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ : อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566

 

สมัครได้ที่ วัดพระธรรมกาย มหารัตนวิหารคด คอร์ 11
สมัครโทร 096-795-3472, 061-609-4643

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล