ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2566

ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2566 ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก

ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2566 ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล