ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายคิลานเภสัช และอุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2566

พิธีถวายคิลานเภสัช และอุปกรณ์การแพทย์
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล 
วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

พิธีถวายคิลานเภสัช และอุปกรณ์การแพทย์ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล 

สอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 094-491-9916, 097-169-6455

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล