ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 29 ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2566

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 29 ประจำปีพุทธศักราช 2566
ซึ่งมีพระมหาเถระและพระเถระ พรรษา 50, 30, 20, 10
รวมกว่า 300 รูป

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม ทีมประสานงานฝ่ายกัลยาณมิตร ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
โทร.  096-415-8234

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 29 ประจำปีพุทธศักราช 2566

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 29 ประจำปีพุทธศักราช 2566

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล