ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันมหารำลึก ครั้งที่ 33 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2566

วันมหารำลึก ครั้งที่ ๓๓
วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ขอเชิญสมาชิก ๓ อาศรม
ร่วมรำลึกถึงนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้ว
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

อุบาสก อุบาสิกา กรุณาใส่แมสสีขาว 
พระภิกษุ และสามเณร กรุณาใส่แมสสีส้ม มาร่วมงาน

 

วันมหารำลึก ครั้งที่ 33 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

660911_09.jpg

660911_10.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล