ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2566

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566

อบรมระหว่างวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566

 

1. เข้าอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

2. บรรพชาและอุปสมบท ในพื้นที่ วันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

3. เดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

4. เดินธรรมยาตรา วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2567

5. จบโครงการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

อานิสงส์การบวช

1. สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้

2. ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะเพื่อเอาไว้ช่วยตนเองและผู้อื่น

3. ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงมีมรรคผลนิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด

4. หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรม
    ในชาติต่อๆ ไป และยังส่งผลให้ผู้บวชมีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป

5. ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กําลังจะส่งผล จากหนักให้เป็นเบาจากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

6. บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวช จะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดีกว่า ร่ำรวย
    มีชื่อเสียง พลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย

7. บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบาย เปิดทางไปสวรรค์ให้แก่ผู้บวชเอง และส่งผลโดยตรงกับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา
    และบุลคลที่ผู้บวชต้องการจะอุทิศให้

8. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟู
    ศีลธรรมและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรมเกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญ
    ในอนาคตอย่างรวดเร็ว

9. เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วผืนแผ่นดินไทย สถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
    ไปตราบนานเท่านาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร >> 
https://drive.google.com/file/d/1S_9ussbelqu-vIxhk-dBGWiQuPSCuP5r/view?usp=drive_link

ลิงก์ดาวน์โหลดป้ายงานบวชและป้ายกฐิน 5,000 วัด >> 
https://drive.google.com/drive/folders/1rlbB4mVMhwsx28R5Z0gQ8UAp9htNXoI1?usp=sharing

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

www.บวช.com

www.dmycenter.com

Line ID : @Dhammakayainfo

สนใจสอบถาม 02-831-1234

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล