ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 63

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2566

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 63
 อบรมระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 63  อบรมระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567

เปิดรับสมัคร
    ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
    - ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี
    - สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
    - สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
    - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
    - สมัครและผ่านการสัมภาษณ์แล้ว
    - รักการปฏิบัติธรรมและรักการฝึกฝนอบรมตนเอง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
     โทร. 080-324-5521, 084-983-6843

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล