ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2566

โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

โดย คณะศิษยานุศิษย์
บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566 โดย คณะศิษยานุศิษย์ บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด พุทธศักราช 2566 โดย คณะศิษยานุศิษย์ บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

661108_03.jpg

661108_04.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

661108_05.jpg

661108_06.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_07.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_08.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_09.jpg

661108_10.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_11.jpg

661108_12.jpg

661108_13.jpg

661108_14.jpg

661108_15.jpg

661108_16.jpg

661108_17.jpg

661108_18.jpg

661108_19.jpg

661108_20.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_21.jpg

661108_22.jpg

661108_23.jpg

661108_24.jpg

661108_25.jpg

661108_26.jpg

661108_27.jpg

661108_28.jpg

661108_29.jpg

661108_30.jpg

661108_31.jpg

661108_32.jpg

661108_33.jpg

661108_34.jpg

661108_35.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_36.jpg

661108_37.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_38.jpg

661108_39.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_40.jpg

661108_41.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_42.jpg

661108_43.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_44.jpg

661108_45.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_46.jpg

661108_47.jpg

661108_48.jpg

661108_49.jpg

661108_50.jpg

661108_51.jpg

661108_52.jpg

661108_53.jpg

661108_54.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_55.jpg

661108_56.jpg

661108_57.jpg

661108_58.jpg

661108_59.jpg

661108_60.jpg

661108_61.jpg

661108_62.jpg

661108_63.jpg

661108_64.jpg

661108_65.jpg

661108_66.jpg

661108_67.jpg

661108_68.jpg

661108_69.jpg

661108_70.jpg

661108_71.jpg

661108_72.jpg

661108_73.jpg

661108_74.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_75.jpg

661108_76.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_77.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_78.jpg

661108_79.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_80.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_81.jpg

661108_82.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_83.jpg

661108_84.jpg

661108_85.jpg

661108_86.jpg

661108_87.jpg

661108_88.jpg

661108_89.jpg

661108_90.jpg

661108_91.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_92.jpg

661108_93.jpg

661108_94.jpg

661108_95.jpg

661108_96.jpg

661108_97.jpg

661108_98.jpg

661108_99.jpg

661108_100.jpg

661108_101.jpg

661108_102.jpg

661108_103.jpg

661108_104.jpg

661108_105.jpg

661108_106.jpg

661108_107.jpg

661108_108.jpg

661108_109.jpg

661108_110.jpg

661108_111.jpg

661108_112.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_113.jpg

661108_114.jpg

661108_115.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_116.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_117.jpg

661108_118.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_119.jpg

661108_120.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_121.jpg

661108_122.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_123.jpg

661108_124.jpg

661108_125.jpg

661108_126.jpg

661108_127.jpg

661108_128.jpg

661108_129.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_130.jpg

661108_131.jpg

661108_132.jpg

661108_133.jpg

661108_134.jpg

661108_135.jpg

661108_136.jpg

661108_137.jpg

661108_138.jpg

661108_139.jpg

661108_140.jpg

661108_141.jpg

661108_142.jpg

661108_143.jpg

661108_144.jpg

 

กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

661108_145.jpg

661108_146.jpg

661108_147.jpg

661108_148.jpg

661108_149.jpg

661108_150.jpg

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล