ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2567

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พิธีภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
          06.20 น. พิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
          09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
          10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
          11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
          13.30 น. สัมมนาพิเศษโดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกุโข และพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท
          14.45 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์มาถึง ศูนย์กลางพิธี ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
          15.20 น. พิธีรับประกาศนียบัตรและพระของขวัญธรรมยาตรา
          16.50 น. ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท
          17.30 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล