ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2567

กำหนดการพิธีถวายโคมมาฆประทีป
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย

ในวันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (พิธีเริ่ม 9.30 น.)
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ
     9.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

     9.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี /
               - สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพิธีกรอาราธนาศีล /
               - อารารนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

     10.15 น. ปฏิบัติธรรม / นั่งสมาธิ

     10.30 น. พิธีกล่าวคำถวาย 4 อย่าง ดังนี้
                 - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
                 - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                 - พิธีกล่าวถวายโคมมาฆประทีป
                 - พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป

     10.45 น. ประรานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร /
                 - ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี
 
     11.10 น. เสร็จพิธี

 

พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

เจ้าภาพแต่ละประเภท
     - เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
     - เจ้าภาพกิตติมเสริม
     - เจ้าภาพกิตติมสุข
     - เจ้าภาพกิตติมใส

 

พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

จุดสำคัญในวันงาน 
     - จุดลงทะเบียนเจ้าภาพ    เสา N 16
     - จุดรับไทยธรรม              เสา  N 15 , H 12
     - จุดรับบริจาค                  เสา  H 15
     - จุดรับอาหารสาธุชน        เสา  L 20
     - จุดติดต่อสอบถาม          เสา  H 16

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล