ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บุญพิเศษ จัดพิมพ์หนังสือ "20 ปี ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2567

ร่วมสร้างปัญญาบารมี จัดพิมพ์หนังสือ
"20 ปี ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

ด้วยมโนปณิธาน
"เราจะไม่ยอมให้แสงธรรม
ดับหายไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้”
เพื่อน้อมถวายแด่คณะสงฆ์กว่า 10,000 วัด
ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้

ร่วมสร้างปัญญาบารมี จัดพิมพ์หนังสือ "20 ปี ถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้"

เจ้าภาพกองบุญจารึกชื่อจัดพิมพ์หนังสือ

1. กองบุญกิตติมศักดิ์พิเศษ
2. กองบุญกิตติมศักดิ์
3. กองบุญอุปถัมภ์
4. กองบุญสำเร็จ


สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ที่ห้องรับบริจาค 

ชื่อบุญหนังสือ : “20 ปี 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

 

หมดเขตส่งชื่อจารึก วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือที่ห้องรับบริจาค ผู้ปลง.กองบุญจารึกชื่อ โทร. 080-263-4049

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล