ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2567

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39

เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาหญิง 
หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อายุระหว่าง 18-25 ปี

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 39 เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี

ช่วงเวลาโครงการ  รุ่นฤดูร้อน  1 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567
                            รุ่นฤดูฝน   4 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2567

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 อา. 4 ก.พ. 67
สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 อา. 3 มี.ค. 67

สัมภาษณ์ ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย
เวลา 13.30-16.00 น. เลือกรอบที่สะดวก

สมัครผ่าน  https://www.ibsclub.net/LDTP
Facebook  โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ไอดีไลน์  @LDTP
โทร  087-506-3939, 090-716-3241

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล