ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2567

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

                  จำนวนการอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 22 เมษายน ,วันอาสาฬหบูชา  และวันวิสาขบูชาของทุกปี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

ครั้งที่ 1 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2536  จำนวน 22 รูป

ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2537  จำนวน 6 รูป

ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2538  จำนวน 6 รูป

ครั้งที่ 4 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539  จำนวน 23 รูป 

ครั้งที่ 5 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540  จำนวน 7 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 8 รูป

ครั้งที่ 6 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 จำนวน 2 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 3 รูป

ครั้งที่ 7 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2542  จำนวน 7 รูป

ครั้งที่ 8 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2543  จำนวน 7 รูป 

ครั้งที่ 9 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2544  จำนวน 10 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 11 รูป

ครั้งที่ 10 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2545  จำนวน 11 รูป

ครั้งที่ 11 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2546  จำนวน 6 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 7 รูป

ครั้งที่ 12 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2547  จำนวน 27 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 28 รูป

ครั้งที่ 13 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2548  จำนวน 14 รูป และนาคหลวง 3 รูป รวมเป็น 17 รูป

ครั้งที่ 14 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2549  จำนวน 15 รูป

ครั้งที่ 15 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2550  จำนวน 7 รูป

ครั้งที่ 16 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2551  จำนวน 10 รูป

ครั้งที่ 17 : วันวิสาขบูชา พ.ศ.  2552 จำนวน 14 รูป

ครั้งที่ 18 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2553  จำนวน 9 รูป

ครั้งที่ 19 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2554  จำนวน 12 รูป

ครั้งที่ 20 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2555  จำนวน 12 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 13 รูป

ครั้งที่ 21 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2556  จำนวน 18 รูป

ครั้งที่ 22 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2557  จำนวน 12 รูป

ครั้งที่ 23 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558  จำนวน 12 รูป

ครั้งที่ 24 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559  จำนวน 17 รูป

ครั้งที่ 25 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2560  จำนวน 18 รูป

ครั้งที่ 26 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2561  จำนวน 7 รูป

ครั้งที่ 27 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2562 จำนวน 14 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 15 รูป

ครั้งที่ 28 : วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รูป

ครั้งที่ 29 : วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รูป

ครั้งที่ 30 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 จำนวน 17 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 18 รูป

ครั้งที่ 31 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566 จำนวน 11 รูป

ครั้งที่ 32 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567 จำนวน 11 รูป

อุปสมบท อุทิศชีวิต ครบรอบ 32 ปี จำนวน 385 รูป

 

.

                                         **************************************************************************

ขอเชิญผู้มีบุญร่วมออกร้านถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษุ สามเณร 500 รูป และเลี้ยงสาธุชนที่มาร่วมงาน
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม  
 ในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 0924451992 
Line id :  0898812586

670513_02.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล