ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2567

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่
รุ่นเข้าพรรษา ประจําปี พุทธศักราช 2567
อบรมระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 พ.ย. ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ประจําปี พุทธศักราช 2567 อบรมระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 พ.ย. ประจำปี พ.ศ. 2567

• พิธีตัดปอยผมและปลงผม     วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
• พิธีบรรพชาและอุปสมบท   วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รับสมัคร สัมภาษณ์
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย
โทร. 08-1538-8867, 08-6755-0822

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล