ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญนักศีกษาปริญญาตรี DOU รับข้อสอบ

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2553

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หลักสูตรปริญญาตรี

สามารถติดต่อขอรับข้อสอบได้
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2554

 

สถานที่รับข้อสอบ
วันธรรมดา : ที่สำนักงาน DOU
วันอาทิตย์ : ที่ เสา G6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 02-901-1013, 02-831-2261

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล