ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2553

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
ที่ระลึกงานอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม

เนื่องในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

 

ติดต่อร่วมบุญได้ที่ 
ภาคที่ท่านสังกัด หรือ กองรับบริจาค ห้องขันติ

 

ส่งรายชื่อ
ภายในวันที่ 24 เมษยน 2554

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.02-831-1177,083-540-6511, 089-409-3192

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล