ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมองทุกข์ให้เห็นชีวิต

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2553

 

 

 

หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คำว่า "ชีวิตเป็นทุกข์ ถูก Delete"

 

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
"มองทุกข์..ให้เห็นชีวิต"

เพื่อน้อมถวายแด่พุทธบุตร 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
ที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันคุ้มครองโลก

 


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ได้ที่
ผู้ประสานงานภาคที่่ท่านสังกัด หรือที่กองรับบริจาค (ห้องขันติ)

 

ส่งรายชื่อเพื่อจัดพิมพ์ได้ที่
วันจันทร์ - เสาร์ ที่กองวิชาการ 02
โทรศัพท์
02-831-1250, 082-488-7190, 0879614294

วันอาทิตย์ ที่ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก
เสา M8 สภาธรรมกายสากล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล