ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตารางปฏิบัติธรรมกับดอกไม้บาน เดือน พ.ค.-มิ.ย.54

วันที่ 14 เมย. พ.ศ.2554

สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่

รุ่น ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
388 วันที่ 1 -7 พ.ค. 2554
389 วันที่ 8 - 14 พ.ค. 2554
390 วันที่ 22 - 28 พ.ค. 2554
391 วันที่ 12 - 18 มิ.ย. 2554
392 วันที่ 19 - 25 มิ.ย. 2554

 

สวนป่าหิมวันต์ จ.เลย

รุ่น ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
412 วันที่ 8 - 14 พ.ค. 2554
413 วันที่ 22 - 28 พ.ค. 2554
414 ว้นที่ 12 - 18 มิ.ย. 2554
415 วันที่ 19 - 25 มิ.ย. 2554

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ 083-540-4636, 083-540-4638, 02-831-1130-3
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล