ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญร่วมพิธีไว้อาลัยและจุดโคมประทีปเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ชาวญีปุ่น

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2554

 

 

โครงการรวมใจไทย-ญี่ปุ่น One Inner Peace for Japan
เชิญร่วมพิธีไว้อาลัยและจุดโคมประทีป เพื่ออุทิศส่วนกุสลแด่ชาวญี่ปุ่น
ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ


ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายา พ.ศ. 2554
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เวลา 17.00 น.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการรวมใจไทย-ญี่ปุ่น
เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ชาวญี่ปุ่นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติและคลื่นสึนามิ
 
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น เกิดธรณีพิบัติ (แผ่นดินไหว) และคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งภัยพิบัติในครั้งนี้นับเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งของจังหวัดมิยางิ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
ทางคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่น จึงได้ร่วมกันจัดงานรำลึกครบรอบ ๑ เดือน ของการเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติและคลื่น สึนามิ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ พร้อมทั้งสานพลังความสามัคคีของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เพื่อส่งกำลังใจด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างแท้จริง

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ติดต่อภาษาไทย : 084-672-0315, 083-299-1606, 085-114-6049
ติดต่อภาษาญี่ปุ่น : 085-909-6646
Fax : 02-901-0944
E-mail :
[email protected]

กำหนดการ
16:30 น.  พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เข้ามานั่งประจำโคม
             ในพื้นที่ภายในห้องแก้วสารพัดนึกจนเต็มพื้นที่บริเวณจัดงาน
17:00 น.  พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
17:50 น.  ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่าวรายงาน
17:55 น.  ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา
             สภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
18:00 น.  คณะผู้แทนจากองค์กรต่างๆ กล่าวแสดงความรู้สึก
18:20 น.  พิธีไว้อาลัยและจุดโคมประทีป
19:00 น.  เสร็จพิธี

 
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อจัดกิจกรรมอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จาก แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในญี่ปุ่น
2. เพื่อเป็นการสืบสานอริยะประเพณี “การอุทิศส่วนกุศล” อันเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้วายชนม์จะได้รับ
3. เพื่อเป็นแบบอย่างและกิจกรรมของเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ผู้เป็นทายาทของชาวไทย และชาวญี่ปุ่นในอนาคต ให้รักสมัครสมานสามัคคี และมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างชาติไทยกับชาติญี่ปุ่น ให้ยั่งยืนอยู่ในใจอย่างแท้จริง
4. เพื่อเป็นการสานพลังความสามัคคีของชาวไทย และชาวญี่ปุ่นที่ได้สร้างความสุขสงบร่มเย็น แก่แผ่นดินไทยและแผ่นดินญี่ปุ่น
5. คณะกรรมการจัดงานจะได้พร้อมใจกันนำปัจจัยไทยธรรมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น เพื่อเป็นกำลังใจที่จะต่อสู้แก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติสุขโดยเร็ววัน

ผู้สนับสนุนโครงการ
1. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศญี่ปุ่น
2. สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
3. มูลนิธิญี่ปุ่นและมูลนิธิธรรมกาย
4. หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
5. โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. คณะอนุกรรมการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
2. องค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
3. วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่น
 

 
 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล