ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญตักบาตรแลองพระใหม่ ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2554

 

ภาพประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจ ในการได้เป็นศาสนทายาท
เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย และเป็นอายุของพระพุทธศาสนา..


ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง คณะญาติมิตร และผุ้มีบุญทุกท่าน
ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ ในพิธีตักบาตร ฉลองพระภิกษุสามเณรใหม่
ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ระดับอุมศึกษา รุ่นที่ 39


ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.30 น.
ณ ทางเข้าฝั่งช้าง สภาธรรมกายสากล ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อเป็นเจ้าภาพตักบาตรได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
โทร 089-549-9566

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล