ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2554โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

 

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับ คณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ขอเชิญชายแท้ทุกท่านร่วมบวชครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยพระเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมจากทั่วสังฆมณฑลจะเมตตามาแสดงธรรม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช
ระยะเวลาอบรม

วันที่ 29 มิถุนายน - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
2.    เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
3.    เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป


โดยคุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้
1.    เป็นชายแท้อายุ  20 - 60  ปี
2.    จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3  ขึ้นไป
3.    สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4.    ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5.    ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
6.    มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

สถานที่อบรมและบรรพชาอุปสมบท
วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
ตรวจสอบจังหวัดและศูนย์อบรมได้ที่ www.dmycenter.com
โทรศัพท์ 02-831-1234, 087-707-7771-3

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล