ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โอกาสสุดท้ายสร้างพระธรรมกายรับพระฉลองชัยฯพระประจำตระกูล

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2554

 
พระฉลองชัย ชิตัง เม พระแก้วใสประจำตระกูล บุญสถาปนาปิดเจดีย์

 

โอกาสทองและโอกาสสุดท้ายของผู้มีบุญทุกท่านที่จะได้มาเติมบุญ
เติมเต็มองค์พระให้ครบ 67 องค์ เพื่อน้อมนำองค์พระแก้วใสฉลองชัย ชิตัง เม ไปเป็นองค์พระประจำตระกูล
เพื่อนึกถึงบุญที่เราได้ร่วมกันสถาปนาปิดเจดีย์ในครั้งนี้
 
และในวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 ผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมนำองค์พระฉลองชัย ชิตัง เม
มาร่วมเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
ทั้งยังเปิดโอกาสให้กับผู้มีบุญทุกท่าน ที่ยังไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว
มาร่วมสร้างพระในวาระโอกาสสุดท้ายนี้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-831-1000
 
มหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
 
---------------------------------------
 
This is the golden and final opportunity for each meritorious person to sponsor a total of 67 Dhammakaya Images. Each sponsor will receive the special crystal Buddha Image as the Buddha Image for the family. The Image will serve as a reminder of your contribution to the Cetiya. And on this Visakha Puja Day, Tuseday, May 17, B.E. 2554, you‘ll have the opportunity to hold your crystal Buddha Image while you circumambulate the Great Dhammakaya Cetiya on our Lord Buddha’s special day. Whoever has not sponsored his personal Dhammakaya Images, this will be the last opportunity to do so. For more infromation, call +662-831-1000.
The Great Dhammakaya Cetiya is the Triple Gem Cetiya.