ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2554


ผู้ที่ให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง

 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเทคอนกรีต เพื่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์
ในวันเสาร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
พิเศษ! ผู้มาร่วมงานทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกในงาน
(กรุณาสวมชุดขาวเพื่อมาร่วมงาน)การสร้างวัด หรือส่วนประกอบใดๆ ของวัดก็ตาม เพื่อถวายพระสงฆ์ที่าจากถิ่นฐานต่างๆ ให้เป็นที่พำนักอาศัย เป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีลและทรงคุณธรรมนั้น มีอานิสงส์ซึ่งเป็นผลดีตอบแทนต่อผู้ที่ได้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์

 

ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การถวายวิหาร หรือวัด ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งต่อผู้รับและผู้ได้ถวาย ซึ่งทรงแสดงอานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน และเป็นปัจจัยให้ประสบความสุขเกษมศานต์ตราบจนบรรลุถึงพระนิพพาน

 

  

รายละเอียดของกองทุนที่พักสงฆ์
ประเภทกองทุน จำนวน (บาท) การจารึกชื่อ
กองทุน 1 ชั้น 1,500,000 ด้านหน้าอาคาร
กองทุนรวมห้องปฏิบัติธรรม 500,000 ด้านหน้าห้องปฏิบัติธรรม
กองทุนหอพระไตรปิฎก 250,000 ด้านหนอหอพระไตรปิฎก
กองทุนห้องติดต่องานบริการ 100,000 ด้านหน้าห้อง
กองทุนรวม 1 ตร.ม. 10,000 ที่อาคาร
กองทุนหลังคา 1 ตร.ม. 1,000 -
กองทุนพื้นกระเบื้อง 1 ตร.ม.  1,000 -

 
 

สามารถร่วมบุญได้ที่ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองหลวง ชื่อบัญชี "พระมหากิตตินันท์
กิตฺตินนฺโท" เลขที่ 980-3-92757-4 หรือร่วมบุญด้วยตนเอง ที่เสา Q19 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088-007-1072, 080-601-5224 หรือที่ เสาQ19 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ผู้นำรถมาร่วมงาน โทร. 081-440-6207, 089-881-9541 ขึ้นรถที่หน้าสำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย

 
 

กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าเทคอนกรีตสร้างอาคารที่พักสงฆ์
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

08.30 น. ลงทะเบียน
09.15 น. ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พระภิกษุร่วมฉันภัตตาหารเพล
12.15 น. ปล่อยปลาคาร์ฟร่วมกันท่ามกลางน้ำตกที่เย็นสบาย
13.15 น. พิธีทอดผ้าป่าเทคอนกรีตสร้างอาคารที่พักสงฆ์, เคลื่อนริ้วขบวน
14.45 น. พร้อมกันที่บริเวณก่อสร้าง และร่วมกันเทคอนกรีต
 

  

อานิสงส์ของการสร้างกุฏิที่พักสงฆ์
เมื่อเกิดไป ณ ที่ใด ย่อมได้บ้าน วิมาน ที่สวยงามเป็นของตน ผู้ให้ที่พักอาศัย ย่อมมีความเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน กลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร สังยุตนิกาย สคาถวรรค)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล