ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานวันวิสาขบูชา อังคาร 17 พ.ค. 2554

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2554


รวมพลังชาวพุทธ ร่วมจุดวิสาขบูชาประทีป ฉลอ
 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม

 

วิสาขบูชา 2554 ฉลองพุทธชยันตี ครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม
ขอเรียนเชิญชาวพุทธทั่วโลกร่วมใจจุดวิสาขประทีปและเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจีย์
ภาคเช้าตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต 12 รูป

 

กำหนดการงานบุญวันวิสาขบูชาที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554
พิธีตักบาตร, ปฏิบัติธรม, ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน,
พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศ 12 รูป และเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
ณ สภาธรรมกายสากล/ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย/ มหาธรรมกายเจดีย์

 

ภาคเช้า : ปฏิบัติธรรม/ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
06.00 น. คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
06.40 น.

เริ่มพิธีตักบาตร : อาราธนาศีล5, ประธานสงฆ์ให้ศีล,
ประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, คณะสงฆ์ให้พร, แปรแถวบิณฑบาต

08.00 น. เสร็จพิธีตักบาตร
ภาคสาย : ปฏิบัติธรรม/ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08.40 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย/ นำนั่งสมาธิ
10.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า
ภาคบ่าย : พฺิธีอุปสมบทเสามเณรอุทิศชีวิต และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
13.15 น. ผู้ปกครองและเจ้าภาพ พร้อมภายในศาลาดุสิต
13.30 น. พิธีถวายผ้าไตรและบาตร แด่สามเณร ณ ศาลาดุสิต
14.00 น. พระธรรมกิตติวงศ์ พระอุปัชฌาย์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
พิธีขอสรณคมน์และศีล, พิธีขอนิสัยและขออุปสมบท. พิธีรับอนุศาสน์
15.30 น. เสร็จพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต
พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
17.45 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
จุดไฟฤกษ์, นำบูชาพระรัตนตรัย. นำนั่งสมาธิ
18.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำกล่าวคำบูชาวิสาขประทีป
18.45 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จุดประทีปเทียนส่องชัย, นำกล่าวคำอธิษฐานโคมวิสาขประทีป
19.00 น. คณะสงฆ์และเจ้าภาพผู้มีบุญเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ 1 รอบ
19.30 น. พระราชภาวนาวิสุทฺธิ์ นำอธิษฐานจิต, นำแผ่เมตตา, นำบูชาพระรัตนตรัย, ให้พร
19.45 น. เสร็จพิธี
21.00 น. พระภิกษุสงฆ์ ฟังปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถ